1

1

Odznaczenia i wyróżnienia

Dla rzemieślników, którzy wykazują aktywność w dziedzinie szkolenia uczniów i uczestniczą czynnie w działalności wychowawczo-oświatowej w środowisku rzemieślniczym, Zarząd występuje z wnioskiem do Izby Rzemieślniczej o przyznanie wyróżnień i odznaczeń.

Z uwagi na długoletnią działalność Cechu nie jesteśmy w stanie zamieścić w tej publikacji wszystkich odznaczeń, jakie otrzymali rzemieślnicy na przestrzeni lat, ponieważ jest ich bardzo dużo.

 

Szabla Kilińskiego

Szabla Kilińskiego

Uchwałą nr 9 z dnia 25 czerwca 1998 roku, Kongres Rzemiosła Polskiego ustanowił najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze "Szablę Kilińskiego". Jest to replika karabeli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 1:1 wraz z miniaturką oraz legitymacją. Tę odznakę nadaje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Zarządu ZRP, rzemieślnikom-członkom organizacji samorządu rzemiosła, między innymi za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla krajowego.

Medal im. Jana Kilińskiego

Medal im. Jana Kilińskiego

Medal im. Jana Kilińskiego wraz z legitymacją i odznaką ustanowiony został uchwałą nr 49, Zarządu Centralnego Związku Rzemiosła, z dnia 6 października 1978 roku - jako jednostopniowa odznaka honorowa - zezwolenie M.S.W. z dnia 28 listopada 1978 roku.

Uchwałą nr 12, z dnia 16 czerwca 2009 roku VI Kongres Rzemiosła Polskiego ustanowił Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego "Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego". Uchwałą nr 18, z dnia 15 grudnia 2009 roku Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego ustanowił sposób nadawania Platynowego Medalu.

Honorowa Odznaka Rzemiosła

Honorowa Odznaka Rzemiosła wraz z dyplomem została ustanowiona przez Zarząd Związku Izb Rzemieślniczych uchwałą z dnia 30 marca 1957 roku, jako jednostopniowe wyróżnienie. Miała ona wówczas formę odznaki o średnicy 2,4 cm i figurował na niej napis "Rzemiosło - za zasługi". Wykonana była z metalu pozłacanego i wyobrażała godło rzemiosła obramowane girlandą z liści laurowych.

W obecnej formie Honorowa Odznaka Rzemiosła wraz z legitymacją ustanowiona została uchwałą nr 50, z dnia 26 kwietnia 1973 roku Zarządu Centralnego Związku Rzemiosła. Jest również wyróżnieniem jednostopniowym. Wynonana jest w formie metalowej, sześciokątnej odznaki z napisem "Rzemiosło - za Zasługi" (decyzja M.S.W. z dnia 16 maja 1973 roku).

Obecnie nadawana jest ona osobom fizycznym i prawnym przez Prezydium Zarządu ZRP za szczególne zasługi oraz wieloletnią, ofiarną działalność w realizacji społeczno - zawodowych i gospodarczych zadań rzemiosła. Można otrzymać ją tylko jeden raz.

Osoba wyróżniana srebrnym medalem im. Jana Kilińskiego powinna co najmniej 5 lat wcześniej otrzymać Honorową Odznakę Rzemiosła, natomiast wyróżniana złotym medalem im. Jana Kilińskiego powinna 3 lata wcześniej otrzymać medal srebrny.